Xulgados de Instancia nº 6 de Ferrol e Instancia nº 15 de Vigo: competencia exclusiva asuntos familia.

30 de xaneiro de 2018

"publicado no BOE"

Acordo do 24 de xaneiro de 2018, da Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial, polo que se atribúe ao Xulgado de Primeira Instancia nº 6 de Ferrol e 15 de Vigo, o coñecemento con carácter exclusivo dos asuntos propios dos xulgados de familia.