Compostela 24F - unha Quintana chea de Xustiza - Vídeos

28 de febreiro de 2018


Compostela 24-F - Unha Quintana chea de Xustiza TMLPS (vídeo en Time-Lapse)
Compostela 24-F - Unha Quintana chea de Xustiza (vídeo da manifestación)


Compostela 24-F - Unha Quintana chea de Xustiza 2 (recopilación de vídeos da manifestación)