Convocatoria de formación continua en materia de idiomas - EGAP

20 de febreiro de 2018

"publicado no DOG"

RESOLUCIÓN do 14 de febreiro de 2018 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de idiomas para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza, das entidades locais e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).


ligazón DOG