Xestión procesual e administrativa - quenda interna: puntuacións mínimas e listaxe de aprobados

12 de febreiro de 2018

"publicado na páxina web do ministerio"

Acordo do 12 de febreiro do tribunal cualificados único do proceso selectivo para ingreso polo sistema xeral de promoción interna no corpo de gestión procesual e administrativa convocado por orde JUS 930/2017, do 19 de setembro, polo que se establecen as puntuación mínimas para superar o primeiro exercicio.

ligazón á ORDE
listaxe de aprobados do primeiro exercicio
respostas definitivas do exame de 20 de xaneiro - cadro-