Tramitación procesual e administrativa - quenda interna: puntuacións mínimas e listaxe de aprobados

12 de febreiro de 2018

"publicado na páxina web do ministerio"

Acordo do 12 de febreiro do tribunal cualificados único do proceso selectivo para ingreso polo sistema xeral de promoción interna no corpo de gestión procesual e administrativa convocado por orde JUS 931/2017, do 25 de setembro, polo que se establecen as puntuación mínimas para superar o primeiro exercicio e as relaciona nominativas de aprobados.

Convócase aos aprobados para o vindeiro 24 de febreiro: indicaranse os días e horas de celebración da proba.

ligazón ao ACORDO 12 2 2018
listaxe de aprobados
cadro de respostas definitivas