Guía de prestacións de MUXEXU actualizada

16 de marzo de 2018

"publicado na intranet"

Coa premisa de potenciar a difusión das devanditas prestacións entre o seu colectivo, a Mutualidade Xeral Xudicial (Muxexu) impulsou a elaboración desta guía, que proporciona unha información detallada das prestacións, axudas e servizos que ofrece e amosa a forma de acceder a eles.

Ligazón á guía de MUXEXU