Pleno do Paramento Galego - Vídeo do Pleno

6 de marzo de 2018

Na seguinte ligazón podes volver a ve-la sesión do Parlamento Galego na que compareceu a peticióión propia e a petición dos grupos da oposición o Conselleiro Alfonso Rueda

Tamén interviron:
Xose Luís Bará Torres (BNG)
Patricia Vilán Lorenzo (PSdeG-PSOE)
Carmen Santos Queiruga (En Marea)
José Alberto Pazos Couñago (PPdeG)

Ligazón á páxina do Parlamento de Galicia