Modificación nos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante a substitución entre titulares

11 de abril de 2018

"publicado na intranet"


Dado que se detectou un erro material na publicación de data do 09/04/2018 de cobertura mediante substitución entre titulares dunha praza do Xdo. do Mercantil núm. 3 de Pontevedra, procédese á súa corrección.
PREME PARA AMPLIAR