O "sudoku" dos plans de actuación

21 de xuño de 2018


 O parte mensual de horas e actividades realizadas que han de cubrir @s funcionari@s que participen nos plans de actuación require tal cantidade de datos que case leva máis tempo cubrilo que realizar o traballo en sí. Todo esto para a esmola que conseguiron os asinantes.Despois de 3 meses de folga a Xunta pretende:

  • Dar como máximo 16 horas por traballador (8 horas cada mes): para o corpo de xestión (239 euros), tramitación (181,28 euros) e auxilio (136,24 euros). Se o plan de recuperación do traballo fose por prolongación de xornada, as cantidades a percibir serían: xestión ( 330 euros) - 91 € máis-, tramitación (270 euros) - 88,72 € máis-  e auxilio (240 euros) - 103,76 € máis-.
  • As horas "extra" só se poden realizar ao final da xornada. Non dan a posibilidade de recuperalas na parte da xornada flexible da primeira hora da mañá (entre 7:30 h e 9:00 h). 
  • Os partes que hai que cubrir a través do sistema OPAX (co detalle que hai que facelo) require tamén un tempo "extra" para cumplimentalo.

PREME PARA AMPLIARPREME PARA AMPLIAR
PREME PARA AMPLIAR