Tramitación quenda libre: distribución de aspirantes por chamamentos

29 de xuño de 2018

"publicado na páxina web do Ministerio de Xustiza"

TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, ACCESO LIBRE, Orden JUS/1166/2017, de 24 de noviembre, (BOE de 30 de noviembre).

Procedeuse á publicación na web do Ministerio de Xustiza da distribución dos aspirantes ao segundo exercicio de Tramitación Procesual e Administrativa - quenda libre.

Segundo exercicio: distribución de aspirantes - chamamentos