Tramitación quenda libre: nota mínima para superar o primeiro exercicio

14 de xuño de 2018

"Publicado na páxina do Ministerio de Xustiza"

TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, ACCESO LIBRE, Orden JUS/1166/2017, de 24 de noviembre, (BOE de 30 de noviembre) ACUERDO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICO DE 12 DE JUNIO

 ACUERDO TRIBUNAL NOTA MÍNIMA PRIMER EJERCICIO

Plantilla definitiva test TRA-Libre 2018 12 de junio_Modelo A
Plantilla definitiva test TRA-Libre 2018 12 de junio_Modelo B