Corrección de erros nas instrucións sobre a confección de nóminas do personal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2018

24 de xullo de 2018

"Publicado no DOG"

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 10 de xullo de 2018 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2018 e se actualiza, con efectos do 1 de xaneiro de 2018, a contía das retribucións.

Ligazón ao DOG