Modificación Orde programación do ano 2017

28 de xullo de 2018

"publicado no BOE"


Orde JUS/790/2018, do 26 de xullo, pola que se modifica a Orde JUS/1277/2017, do 22 de decembro, pola que se dispón a data de efectividade de 2 prazas de Maxistrado na Audiencia Provincial e a entrada en funcionamento de 77 Xulgados correspondentes á programación do ano 2017.