TPA- quenda interna: modificación e valoración dos méritos

18 de xullo de 2018

"publicación na páxina web do ministerio"

Orde JUS/931/2017, do 25 de setembro (BOE do 4 de outubro)

Acordo do 17 de xullo do tribunal cualificador único do proceso selectivo para o ingreso polo sistema peral de quenda interna no corpo de tramitación procesual e administrativa, convocada por orde Jus 931/2017, do 25 de setembro, polo que se estiman as alegación dos recursos interpostos contra o acordo do 10 de xullo polo que se publica a listaxe definitiva de méritos.

Ligazón ao acordo do 17 de xullo