OPE: TPA - quenda interna: listaxe de destinos

3 de agosto de 2018

"publicado na páxina web do ministerio"

Orde do 27 de xullo de 2018, do Ministerio de Xustiza, pola que se fai pública a relación de prazas correspondentes ao ámbito de Península e Baleares, que se ofrecen aos aspirantes aprobados nas probas selectivas para ingreso no Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, quenda promoción interna, convocadas por Orde JUS/931/2017, do 25 de setembro.

Data prevista de publicación no BOE: 10 de agosto de 2018.


(Nota: na marxe dereita en "documentos asociados", preme no acordo e nos anexos).