Adiamento da convocatoria do comité de seguridade e saúde de Xustiza

25 de setembro de 2018


CONVOCATORIA DO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE DE XUSTIZA
 
Día: 04.10.18
Hora: 11.00 h
Lugar: EGAP, aula núm. 1 - Colmeiro (planta baixa)
 
ORDE DO DÍA:
 
·         Regulamento do Comité de Seguridade e Saúde.
·         Cursos de formación en materia de prevención de riscos laboráis.
·         Avaliación de traballos de campo.
·         Investigación de accidentes de traballo.
·         Información respecto de:
o   Avaliación de riscos realizadas en edificios xudiciais.
o   Plans de emerxencia e evacuación de edificios.
o   Adaptacións de postos e adscricións por motivos de saúde.
o   Accidentes de traballo e enfermidades profesionais 2018
·         Programación 2019.
·         Información respecto de obras en edificios.
·         Rolda libre de intervencións.