Publicación no BOE das plazas ofertadas para Xestión quenda libre

24 de setembro de 2018


No BOE de hoxe públicanse as relacións de prazas correspondentes aos ámbitos de País Vasco, Andalucía, Valencia, Canarias, Navarra e Madrid, que se ofrecen aos aspirantes aprobados nas probas selectivas para o ingreso no Corpo de Xestión Procesal e Administrativa da Administración de Xustiza, quenda libre, convocadas por Orde JUS/1165/2017, de 24 de novembro.