Acción social 2018

10 de outubro de 2018MESA ACCIÓN SOCIAL

Hoxe 10/10/2018, a DXX deu traslado da seguinte información sobre as solicitudes presentadas:

- Presentáronse100 solicitudes.

- Delas 95 son sinxelas e 5 son dobres.

- Das solicitudes con defectos:

  • 10 se subsanaron. 
  • 4 foron excluídas (3 por quedar en borrador e unha por carecer de sinatura).

Nos próximos días,  a DXX notificará persoalmente aos traballadores (semana do 15 de outubro).

- A intención da Xunta é que no ano 2019 a presentación das solicitudes se faga exclusivamente por vía telemática.