AXG-CUT denuncia caos no sistema de videoconferencia nos xulgados da Coruña

19 de outubro de 2018

"escrito presentado á Dirección Xeral de Xustiza"

Cada ano na cidade da Coruña recíbense mais de 1000 solicitudes de cooperación xudicial do resto de Órganos Xudiciais de todo o Estado mediante a expedición do corresponde exhorto.

Unha cidade coma a Coruña, con máis de 50 unidades xudiciais, só conta cunha única sala de Videoconferencias e un único aparato de Videoconferencias para realizar todas as solicitudes que chegan do resto de Órganos Xudiciais.

Por vostede é suficientemente coñecida a problemática existente coa sala de videoconferencias de Coruña, pois AXG-CUT denunciouno en múltiples ocasións xunto cos traballadores de auxilio xudicial desta cidade (escritos de data 08/06/16, 24/10/2016 e 21/12/2016).Coma sempre, unha vez mais a Dirección Xeral de Xustiza deu a calada como resposta, desprezando a cidadáns e traballadores, quen sofre os prexuízos polo pasotismo e inacción da Xunta de Galicia.

Ao xa denunciado, temos que engadir que recentemente se cambiou o sistema para practicar as videoconferencias, aínda que en lugar de mellorar empeorouse drasticamente.

 Co novo sistema de videoconferencia créase unha sala virtual. Isto permite cando se está celebrando unha videoconferencia cun Xulgado, entrar a outro distinto que nada ten que ver coa que se está celebrando, simplemente marcando o número de telefono facilitado. Non existe por tanto ningún filtro ou obstáculo informaticamente falando para impedir tal acción.

 Co anterior sistema de videoconferencia podíanse practicar as mesmas sen ningunha dificultade cos Xulgados e Tribunais de Galicia. Agora co novo sistema, nin cos de Galicia nin cos do resto do territorio nacional. Existen problemas diarios que nin o CAU e técnicos son capaces de solucionar.

 O novo sistema require diariamente un número de telefono distinto para que o Xulgado exhortante poida contactar.

 O número elevado de videoconferencias a celebrar na cidade de Coruña, provoca que se solapen en espazo e tempo, provocando numerosos prexuízos para os cidadáns, que non paran de queixarse.

Dende Alternativas na Xustiza-Cut ESIXIMOS ao Director Xeral de Xustiza (JJ Martin) unha xestión responsable dos medios materiais, que cumpra coas obrigas inherentes ao posto e cargo que ostenta, que deixe a un lado o pasotismo, a inacción e a inmoralidade, para ocuparse e dar solución dunha vez por todas aos problemas existentes nos Xulgados e Tribunais de Galicia, que non son poucos.

Incluso nos atrevemos a pedirlle que reflexione para que entenda que a Xustiza é un dos pilares fundamentais e que polo tanto os cidadáns merecen un servizo publico de calidade, dotado de medios materiais e persoais adecuados as circunstancias e cargas de traballo.

Por ultimo, SOLICITAMOS coma así o fixemos en anteriores ocasións, a dotación de varios equipos de videoconferencia compatibles co resto dos do territorio nacional, que permitan un funcionamento adecuado.

 A Coruña, 18 de outubro de 2018.

Javier Fernández Castro 
Responsable de acción sindical de AXG-CUT