EGAP.- curso de formación de carácter OBRIGATORIO

8 de outubro de 2018

"publicado no DOG"

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2018 pola que se convoca un curso de formación de carácter obrigatorio en prevención de riscos laborais dirixido ao persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino no partido xudicial da Coruña.

Requisitos dos participantes:  Deberá participar nas actividades formativas convocadas nesta resolución:

O persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino no partido xudicial da Coruña que estea en situación de servizo activo e que reúna os requisitos establecidosnesta convocatoria.

Toda persoa solicitante que ao inicio do curso estea en situación de baixa laboral por incapacidade temporal quedará automaticamente excluída da listaxe do persoal seleccio-nado. Esta incidencia deberá ser comunicada á EGAP con carácter inmediato.

Prazo: prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

PREME PARA AMPLIAR