Convocatoria bolsas de traballo CCAA Cantabria

19 de novembro de 2018

"publicado no BOC"

O pasado venres, 16 de novembro, publicouse no BOC  Resolución do 12 de novembro de 2018 do director xeral de Xustiza pola que se convoca a constitución das bolsas de traballo de funcionarios interinos dos corpos ao servizo da Administración de Xustiza de Médicos Forenses, Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial no ámbito xestionado pola Comunidade Autónoma de Cantabria.

Ligazón á resolución BOC 16 11 18


  • Número de integrantes das bolsas: Médicos Forenses (30), XPA (190), TPA (300), AX(200).
  • Cada aspirante só poderá formar parte dunha bolsa de traballo.
  • Presentación de solicitudes:
    • 20 días hábiles contados a partir do seguinte ao de publicación da resolución no BOC.
 INFORMACIÓN ADICIONAL:

Ver BOLSA DE INTERINOS