Listaxe provisional da bolsa de interinos de Aragón

26 de novembro de 2018


"publicado no BOA"

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Justicia e Interior, por la que se da publicidad a las listas provisionales de la bolsa de trabajo de ámbito autonómico para cada uno de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa; Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón convocada por Resolución de 1 de octubre de 2018 ("Boletín Oficial de Aragón", de 5 de octubre de 2018).


Ligazón ao documento completo BOA 26 11 2018

Ligazón á resolución de 12 novembro 2018

Ligazón ás listaxes

NOTA: Todos os aspirantes incluídos nas listas deben presentar a solicitude impresa, achegando os documentos que acrediten os requisitos xerais e os méritos nun prazo de DEZ DÍAS HÁBILES a contar desde o día seguinte ao da publicación da presente resolución no BOA e ante as unidades de rexistro de documentos do goberno de Aragón ou por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 LEI 39/2015,1 OUTUBRO.