Modificación da publicación da resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

30 de xaneiro de 2019

"publicado na intranet"

Publícase con data do 30 de xaneiro de 2019 a modificación da resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.
 Poden consultar a información na resolución de adxudicación de postos (só accesible dende o posto de traballo).
 Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico aos/ás adxudicatarios/as, e serán comunicados, á súa vez, aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.


Preme para ampliar

Preme para ampliar