Nota informativa: días, permisos e vacacións

14 de xaneiro de 2019Neste ano 2019 que ven de comenzar poderemos disfrutar os seis días de asuntos particulares que nos foron roubados nos anos 2017 e 2018.- As condicións impostas para o seu disfrute, como xesto “cordial” é que eses seis días non se poden acumular entre sí: tanto os tres días correspondentes ao ano 2017 como os do ano 2018 terán que se disfrutados independentemente, sen unilos aos días de 2019 nin ás vacacións.

O prazo dos seis días dos anos 2017 e 2018 para seu disfrute será o ano 2019.

Os días pendentes de disfrute do ano 2018 e de vacacións, así como os días adicionais (canosos/moscosos) poderanse disfrutar ata o día 31 de xaneiro de 2019.

 **Lembrade que hai sete días que se poden disfrutar de xeito independente, debendo agruparase os restantes días en cupos mínimos de 5 días. 

O cómputo dos días será de luns a venres, excluindo os sábados e festivos (en cada solicitude haberá un mìnimo de 5 días HÁBILES, agás os 7 días de vacacións que se poden disfrutar de xeito individual durante o ano e ata o 31 de xaneiro de 2019). 

Os días adicionais serán de pleno disfrute a partires do día seguinte ao cumprimento dos anos de antigüidade. 


Con respecto ás gardas de dispoñibilidade, se os días 24 e 31 de decembro (días non laborais) coinciden en sábado ou domingo, e no caso de que sí haxa dilixencias, corresponde UN DIA MAIS de permiso. Nunha garda de disponibilidade, no caso de que haxa que practicar dilixencias tamén haberá dereito ao disfrute de tales días. ANOS DE SERVIZO                                                DÍAS AOS QUE 
                                                                                      HAI DEREITO 

         0-14                                                                                           22
        15-19                                                                                          23
        20-24                                                                                          24
        25-29                                                                                          25
        30...                                                                                            26