AXG-CUT solicita a instalacion dun extractor de gases no edificio xudicial de Ourense

12 de febreiro de 2019


O 22 de xaneiro de 2019 produciuse un escape de gases no edificio xudicial de Ourense que produciu que a maioría dos traballadores abandonasen voluntariamente o edificio.

Hoxe, 12 de febreiro o forte cheiro a gas na escaleira interior do edificio voltou a causar as queixas dos traballadores, que manifestan que este cheiro a gas sucede de xeito habitual.


Debido a toso iso, deNde ALTERNATIVAS NA XUSTIZA-CUT solicitamos que de xeito INMEDIATo procedan á instalación dun EXTRACTOR DE GASES.


Peme para ampliar