Curso obrigatorio de prevención de riscos laborais para o persoal dos xulgados de primeira instancia e instrución e xulgados de paz da provincia de A Coruña

22 de abril de 2019

"publicado no DOG"


RESOLUCIÓN do 8 de abril de 2019 pola que se convoca un curso de formación de carácter obrigatorio en prevención de riscos laborais nas tarefas de tipo administrativo dirixido ao persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino nos xulgados de primeira instancia e instrución e xulgados de paz da provincia da Coruña.

Ligazón ao DOG

Prazo para matricularse: 8 días desde o día seguinte a publicación no DOG