Cobertura por libre designación de postos de traballo no IMELGA de Galicia

15 de maio de 2019

"publicado no DOG"


RESOLUCIÓN do 9 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan, para a provisión polo sistema de libre designación, postos de traballo no Instituto de Medicina Legal de Galicia.

Os postos ofertados son:

Director/a do IMELGA en Santiago de Compostela.
Subdirector/a do IMELGA de A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo.
Ligazón o DOG