Concurso específico de méritos para provisión vacantes Xefes de Sección IMELGA A CORUÑA

5 de xullo de 2019


"publicado no DOG"


RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión das prazas vacantes de xefes de sección na Subdirección Territorial da Coruña do Instituto de Medicina Legal de Galicia, convocado pola Resolución do 8 de abril de 2019.