Oposicións. Letrados Admón. Xustiza, quenda de promoción interna. "Plantilla" de respostas válidas

22 de xullo de 2019

En relación coas oposición para acceso ao corpo de Letrados/as da administración de Xustiza pola quenda de promoción interna, na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o Acordo do Tribunal cualificador nº 1 polo que se dá publicidade ás "plantillas correctoras do primeiro exercicio de promoción interna celebrado o 21 de jullo.


Acuerdo del Tribunal N.º Uno de publicación de las plantillas correctoras del primer ejercicio de promoción interna celebrado el 21 de julio.

22 de julio de 2019

Documentos asociados

Acuerdo de 22 de julio. Publicación plantillas (PDF. 359 KB)

Plantilla modelo A (PDF. 119 KB)

Plantilla modelo B (PDF. 119 KB)