Xustificación de méritos da fase de concurso quenda interna Tramitación Procesual.

26 de setembro de 2019


"publicado na web do Ministerio"

Na páxina web do Ministerio, vense de informar no día de hoxe de un modelo de autoevaluación e buzón para a presentación de documentación a fin de simplificar e axilizar os procesos selectivos.

Ligación á web.-