Mesa sectorial 24.10.2019

22 de outubro de 2019


De orde do Director Xeral, convócaselles á reunión da Mesa Sectorial no lugar, data e hora indicados:

Data: 24/10/2019
Hora: 10:00 h.
Lugar: Sala Colmeiro EGAP – Polígono Fontiñas (Santiago de Compostela)


ampliando o contido da Orde do día ( comunicada o pasado día 18.10.2019):
  • Lectura e aprobación da acta da reunión anterior.
  • Orde comisións servizo.
  • Orde substitucións.
  • Información sobre a creación de prazas e forma de provisión.
  • Articulación dun acordo para a percepción da cantidade correspondente a un punto para os postos desempeñados por Xestores procesuais secretarios xulgados de paz (IV D).
  • Rolda de intervencións.