Convocatoria para provisión, polo sistema de libre designación de un posto de traballo no Instituto de Medicina Legal de Galicia.

15 de novembro de 2019


"publicado na intranet"

No día de hoxe, vense de publicar; Convocatoria para provisión, polo sistema de libre designación, de un posto de traballo no Instituto de Medicina Legal de Galicia.


Ligazón á intranet.-