Solución á arbitrariedade e incumprimento da normativa reguladora dos servizos comúns de apoio en Galicia

19 de novembro de 2019


Unha das mellores medidas que tomou a Xunta de Galicia para afrontar os "constantes" problemas conxunturais  que existen na Administración de Xustiza Galega foi a creación do Servizo Común de apoio nas 7 grandes ciudades (Resolución de 9 de decembro de 2003, da DXX, DOG: 23 de decembro de 2003).

O Servizo Común de Apoio, segundo se recolle na resolución de creación, "ten como finalidade dotar ós xulgados das cidades de Galicia de equipos integrados con personal experto, que podia colaborar coas oficinas  xudiciais afectadas por circunstancias ocasionais tal e como poden ser casos:

-Sobrecarga de traballo por causas coxunturais
-Expedientes complexos
-Posta en marcha de novos  Servizos
-Desenvolvemento de programas de actuaciónpreme para ampliar