Acción Social 2019, listaxes definitivas

21 de novembro de 2019


"publicado no DOG"


Vense de publicar no día de hoxe, RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2019 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.