Resolución dun posto de libre designación no IMELGA

15 de xaneiro de 2020


"publicado no DOG"


Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión, polo sistema de libre designación, anunciada pola Resolución do 18 de outubro de 2019.
Mediante a Resolución do 18 de outubro de 2019 publicada no Diario Oficial de Galicia número 218, do 15 de novembro, e mais no Boletín Oficial del Estado número 275, da mesma data, convocouse a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo no Instituto de Medicina Legal de Galicia.

Ligazón ao DOG.-