Comisión de servizos para secretari@ fiscal xefe provincial Lugo e Ourense: ampliación do prazo solicitude

19 de febreiro de 2020

"Publicado na intranet"

Detalles do anuncio:

Tipo: COMISIÓN DE SERVIZO
Código interno do posto 29378
Código do posto PRC991000627001003
Denominación do posto SECRETARIO/A FISCAL XEFE PROVINCIALCentro de destino UNIDADE DE APOIO Á FISCALÍA SUPERIOR (LUGO)
Consellería VICEPRESIDENCIA E CONSELLERIA DE PRESIDENCIA,ADMIN
Provincia LUGO
Concello LUGO
 Administración XERAL TRAMITADOR PROCESAL E ADMTVO.
Provisión LIBRE DESIGNACION
Aberto a FUNCIONARIOS
Nivel 20
Grupo C1,C2
 Adscrición ADSCRICIÓN INDISTINTA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA, ESTADO E CC.AA. E ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA.
Titulación requirida
Formación específica PARA PERSOAL DOUTRA ADMINISTRACIÓN, CURSO DE PERFECCIONAMENTO DE GALEGO (R.I.).
Observacións DOG Nº225, DO 26/11/2018
Admisión solicitudes desde 18/02/2020 Ata 28/02/2020

Ligazón anuncio praza Lugo

Ligazón anuncio praza Ourense