O prazo para presentar solicitudes da bolsa de interinos remata o 11 de febreiro

7 de febreiro de 2020

"publicada na intranet"

Recordamos que o día 11 de febreiro finaliza o prazo para presentar as solicitudes de elección da bolsa de interinos.
É moi importante ter en conta que non basta con gravar os datos na aplicación. Co simple gravado de datos xérase unicamente un borrador, que hai que validar e presentar, sexa electronicamente, con certificado dixital ou DNI electrónico, ou manualmente, en calquera dos lugares do artigo 16.4 da Lei 39/2015 do Procedemento administrativo común das Administracións Públicas.

A consecuencia de non presentar a elección da bolsa en prazo, segundo o artigo 10.2 da Resolución do 18 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia é a desistencia dos aspirantes de todas as súas solicitudes.