AXG-CUT reitera petición de mobiliario para os Xulgados da Parda

10 de marzo de 2020


Con data 20 de decembro de 2019 por ALTERNATIVAS NA XUSTIZA CUT no Comité de Seguridade e Saúde Laboral solicituose entre outras cousas ESCALEIRAS E MESAS SUPLETORIAS PARA OS ARQUIVOS DE CADA XULGADO, comprometéndose nese momento o director e o Subdirector a poñelas se os traballadores as necesitaban.

Con data 10.01.2020 ALTERNATIVAS NA XUSTIZA presentou escrito reiterando esta petición, sen que a día de hoxe os xulgados teñan nos arquivos escaleiras e mesas supletorias para apoiar os procedementos e as escaleiras para traballar nas baldas máis altas.preme para ampliar


preme para ampliar