EGAP: Xornada de Gobernanza, emprego público e boas prácticas na Administración

10 de marzo de 2020


"publicado no DOG"


Vense de publicar no DOG, RESOLUCIÓN do 2 de marzo de 2020 pola que se convoca a xornada Gobernanza, emprego público e boas prácticas na Administración.

Contidos: 
– Os postulados da boa Administración: situación actual e perspectivas. 
– A identidade corporativa do persoal empregado público. 
– Gobernanza e boas prácticas na Administración. 
– O impacto da intelixencia artificial no emprego público: o relevo interxeracional

Persoas destinatarias: Empregados públicos en servizo activo ou asimilado.

Desenvolvemento: Martes 17 de marzo de 2020.

Horario: mañan e tarde.

Lugar: EGAP, Rúa Madrid, 2-4 Santiago de Compostela.

Plazas limitadas a capacidade do local.

Inscripción, dende o dia seguinte a publicación ata o día 15 de marzo.

As solicitudes só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/ matricula desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes ata as 23.55 horas da data de finalización.

 A orde de admisión virá determinada pola data e hora de presentación das solicitudes ata completar o aforo do local.


Ligazón ao DOG.-