EGAP: convocatoria de actividades formativas para o persoal ao servizo da Administración de Xustiza de Galicia

4 de marzo de 2020

"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2020 pola que se convocan as actividades formativas para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia.

Requisitos dos participantes:

Os/as empregados/as públicos/as e persoas integrantes das bolsas de interinos dos corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa, auxilio xudicial e médicos forenses da Administración de xustiza en Galicia en situación de servizo activo (incluído permiso por maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou dun/dunha familiar) e que reúnan os requisitos establecidos nesta convocatoria.

Solicitudes:

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco.


Ligazón ao DOG.-