Protocolo para a realización dos servizos esenciais do Rexistro Civil relativos ás licenzas de enterramento

30 de marzo de 2020

O Minsterio de Xustiza ven de publicar un protocolo para garantizar a cobertura do servizo durante a vixencia do estado de alarma.Podes consultar os documentos nas seguintes ligazóns:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

ANEXO I - Formulario incripción defuncións

ANEXO II - Autorización empresa funeraria

ANEXO III - Directorio e-mail rexistros civís

ANEXO IV - Licenza enterramento estado alarma

ANEXO V - Acta soporte declaración defunción