Presentación de solicitudes de licenzas por enfermidade e prórrogas a través da OPAX

24 de abril de 2020

" publicado na intranet"

Dende hoxe, a solicitude de licenza por enfermidade, así como as súas prórrogas, tense que realizar a través da oficina virtual do persoal da Administración de xustiza de Galicia (OPAX), anexando unha foto ou unha copia escaneada do parte de baixa ou da prórroga, calquera delas en formato PDF.
Instrucións:

1.- Acceder á OPAX, entrar no apartado "Alta Licenza" e escoller en "Tipo de licenza" a opción de "Licenza por enfermidade" ou de "Risco durante o embarazo e a lactación", segundo sexa o caso.

2.- Cubrir os datos do formulario da solicitude e premer no botón "Gardar".
3.- Unha vez gardada, na páxina de xestión de solicitudes débese seleccionar a solicitude e premer no botón "Adxuntar doc".

4.- Unha vez feito isto, na ventá emerxente que permite subir documentación hai que realizar as seguintes accións:

a) Premer o botón “Examinar” para localizar no seu equipo o documento que se quere anexar.
b) Premer o botón “Adxuntar” para subir o documento.
c) Premer o botón “Presentarpara enviar o arquivo á delegación.


No caso de que atopes no teu domicilio en non teñas acceso ao OPAX dende un equipo conectado á rede corporativa:

Preme nesta ligazón: