Centralización de información sobre aspectos procesuais

6 de maio de 2020


"publicado na intranet"

Creouse na Comunidade Virtual de Aprendizaxe (CVA) un novo apartado que recollerá a documentación de interese sobre as consecuencias procesuais das distintas normas que se veñen aprobando como consecuencia da declaración do estado de alarma para facer fronte ao COVID-19.

Este apartado centralizará toda a documentación elaborada que incida na tramitación dos procesos xudiciais e que teña unha vixencia temporal limitada.

Ligazón (só con acceso dende a INTRANET)