BOE 6/6/2020: FASE 3 DA DESESCALADA NA XUSTIZA

6 de xuño de 2020


Orden JUS/504/2020, de 5 de junio, por la que se activa la Fase 3 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19.

Ligazón ao BOE 6.6.2020 Fase III desescalada xustiza

👉🏿 100% de traballo dos efectivos de cada centro de destino.

👉🏿Efectos desde o 9 de xuño de 2020.

👉🏿 Entenderase que todos os funcionarios desta Administración que actualmente se atopen de permiso por deber inescusable, manterán a súa vixencia na nova fase 3, extinguindo os seus efectos o 21 de xuño de 2020. Non poderá ser chamado a prestar servizos de forma presencial o persoal que teña recoñecidos permisos por patoloxías susceptibles de agravarse por efecto da exposición ao COVID-19, en tanto non se verifique polo Servizo de Prevención de Riscos Laborais en que condicións pode prestar servizo presencial en situación de seguridade.

👉🏿 Todos os funcionarios que presten servizos na modalidade de teletraballo, excepto os mencionados no apartado 3.4 ( funcionarios con especial  sensibilidade fronte á exposición á COVID-19 e os que teñan permiso concedido  polo deber inescusable. ) anterior, deberán acudir de maneira presencial ao seu posto de traballo en xornada de mañá, polo menos dous días á semana.