Convocatoria do Comité de Seguridade e Saúde

18 de xuño de 2020



De orde do director xeral de Xustiza, convocase para a celebración, a través do sistema de videoconferencia, do Comité de Seguridade e Saúde, na seguinte data e hora indicados:
 
Data: 19 de xuño de 2020
Hora: 10:00
Videoconferencia: o enlace á reunión comunicarase con anticipación a esta aos correos facilitados na ultima convocatoria, salvo que se comunique outro.
 
Orde do dia: Covid (medidas de protección y turnos de tarde , personal especialmente sensible…)
 
Un saúdo.