Corrección de erros da Resolución do 03/06/2020, de adxudicación de substitucións entre titulares

4 de xuño de 2020

"publicado na INTRANET"

Publicada con data 3 de xuño de 2020 unha corrección de erros da resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia.

Poden consultar a información na resolución de ADXUDICACION DE POSTOS

Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico aos /ás adxudicatarios/as, sendo comunicados, á súa vez aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.