Chamamentos de interinos 22 7 2020

22 de xullo de 2020


CORUÑA:


  • Xulgado Instrución 5 A  CORUÑA - XPA - Desocupado por baixa por enfermidade
  • IMELGA Subdirección Territorial CORUÑA - TPA - Reforzo
  • Fiscalía de área SANTIAGO DE COMPOSTELA - TPA - Desocupado por baixa por enfermidade
  • Xulgado do Penal 2 A CORUÑA - AX - Desocupado por baixa por enfermidade
LUGO:

Non hai chamamentos

OURENSE:

Non hai chamamentos

PONTEVEDRA:


  • Xulgado de 1º Instancia 4 VIGO - TPA - Desocupado por cambio de situación administrativ
  • Xulgado de 1ª Instancia 12 VIGO - TPA - Vacante
  • Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 2 LALÍN - TPA - Descupado por facer unha substitución noutra unidade
  • Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 1 de Vilagarcia de Arousa - AX - Desocupado por facer unha substitución noutra unidade.