INTERINOS: modificación puntual da orde de 2018

2 de xullo de 2020

SÍNTESE DO BORRADOR DE MODIFICACIÓN DA ORDE DE INTERINOS GALICIA 2018

1. Para garantir que NON SE PRODUZAN DESEQUILIBRIOS nas bolsas durante a súa vixencia, SÓ SE PERMITIRÁ UNHA VEZ o cambio de bolsa provincial.
2. Cando unha persoa interina PERTENCENTE ÁS BOLSAS DE XUSTIZA DOUTRA CCAA poderá solicitar a inclusión nunha bolsa da CCAA GALEGA.
Deberá achegar: documentación acreditativa de méritos, do cesamento e do novo domicilio.

HA DE FIXAR O SEU DOMICILIO EN GALICIA.
3. Os que tivesen APROBADO ALGÚN EXAME dos procesos selectivos DENDE A CONVOCATORIA DA BOLSA VIXENTE, PODERÁN SOLICITAR A INCLUSIÓN.

4. Os que fosen chamados a través do SEPE e acrediten DOUS MESES DE SERVIZOS PRESTADOS.
As persoas solicitantes serán BAREMADAS SEGUNDO O CONTIDO DESTA ORDE, COMPUTÁNDOSE OS MÉRITOS NA DATA DE CONVOCATORIA DAS BOLSAS VIXENTES.
Segundo a puntuación, incluirase ao final da bolsa que corresponda.

A inclusión terá lugar no momento en que se produza unha EXCLUSIÓN que o permita, E SEMPRE SEN ALTERAR AS PORCENTAXES.
En tanto, formarán parte da BOLSA DE BAREMADOS.


Todas as aportacións que queirades facer ao texto do borrador, comunicade dos delegados sindicais dos vosos territorios, xa que de momento só é un borrador.