Plan de choque dos xulgados do social e mercantís en Galicia

10 de xullo de 2020

" Plan de actuación  do Mº Xustiza"

Plan de actuación da disposición adicional 19ª do RDL 11/20, 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico fronte a COVID-19

TRAMO I - <100% DO MÓDULO
TRAMO II - 100% A 130% DO MÓDULO
TRAMO III - 130% A 150% DO MÓDULO
TRAMO IV - 150%  A 200%N DO MÓDULO
TRAMO V - + 200% DO MÓDULO


PREME NA IMAXE PARA AMPLIAR

PREME NA IMAXE PARA AMPLIAR

PREME NA IMAXE PARA AMPLIAR
Ligazón plan de choque post-COVID 19