Chamamentos interinos 23.9.2020

23 de setembro de 2020

As prazas ofertadas a interin@s no día de hoxe son:

CORUÑA
  • Xulgado de Primeira Instancia nº 9 de CORUÑA --- XPA ---- zona 1 ---- desocupado por: baixa por enfermidade.
  • Xulgado do Penal nº 4 de CORUÑA --- TPA ---- zona 1 ---- desocupado por: baixa por enfermidade.
  • Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 1 NEGREIRA --- TPA --- zona 2 ---- desocupado por: está en comisión de servicios
  • Xulgado de Instrución nº 4 de CORUÑA --- TPA ---- zona 1 ----- desocupado por: outros
  • Xulgado do Penal nº 3 de CORUÑA ----- AX ---- zona 1 ----  desocupado por: baixa por enfermidade

LUGO
  • A día de hoxe non hai publicacións en curso para a provincia seleccionada.
OURENSE
  • A día de hoxe non hai publicacións en curso para a provincia seleccionada.
PONTEVEDRA

De acordo coa ORDE do 4 de outubro de 2018 sobre selección e nomeamento de interinos, a aceptacion das prazas é OBRIGATORIA par a zona de preferencia así como para as afectadas polo punto 3 da súa disposicion adicional segunda.
    De non comunicar a participación, aínda que as prazas se cubran polos outros participantes, entenderase que se rexeita a oferta e, polo tanto, erá EXCLUIDO DA BOLSA.

  • Xulgdo de Instrución nº 2 de PONTEVEDRA --- TPA --- zona 1 --- desocupado por: baixa pr enfermidade